Kontaktujte nás

Prvý kontakt je naozaj jednoduchý!

Stačí k nám zavolať na preferovanú pobočku alebo odoslať kontaktný formulár uvedený na našej stránke. Následne si naša sociálna pracovníčka s Vami po krátkom rozhovore dohodne stretnutie a upresní, aké doklady si máte priniesť.

Stretneme sa

Na osobnom stretnutí Vám navrhneme optimálne riešenie a druh sociálnej služby, ukážeme izby a vybavenie zariadenia. Detailne vás oboznámime s poskytovanými službami a s personálom, ktorý sa bude o klienta starať. Upresníme a vysvetlíme, aké potvrdenia a doklady je pred príchodom klienta do zariadenia potrebné zabezpečiť.

Vítajte u nás

Naša sociálna pracovníčka Vám rada pomôže a usmerní pri vybavovaní dokumentácie potrebnej k nástupe do nášho zariadenia sociálnch služieb.

Po preukázaní všetkých potrebných dokumentov môže klient nastúpiť do nášho zariadenia.

Napíšte nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi

  Kto sa môže stať našim klientom?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi

  Zariadenie opatrovateľskej služby

  sa môže stať plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách , ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

  Službu poskytujeme v zariadeniach v:
  Senires n.o. – Poprad
  Senires n.o. – D. Pial

  Domov sociálnych služieb

  sa može stať fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách.

  Službu poskytujeme v zariadeniach:
  Senires n.o. – Poprad
  Senires n.o. – D. Pial

  Zariadenie pre seniorov

  sa može stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

  Službu poskytujeme v zariadeniach
  Senires n.o. – Poprad
  Senires n.o. – D. Pial