Kontakty 2021-06-29T13:21:58+02:00

Senires – Ružomberok
Likavka 10
034 95 Ružomberok –  Likavka

421 (0)918 824 252
Alena Husáriková – Riaditeľka

+421 (0)905 402 631
Sociálny úsek

+421 (0)0905 768 564
Zdravotná sestra

+421 (0)0905 706 293
Opatrovateľky


Senires – Poprad
Scherfelova 1370/16
058 01 Poprad – Veľká

+421 (0)918 303 533
Riaditeľ

+421 (0)908 675 513  
Sociálno-ekonomická pracovníčka

+421 (0)917 937 463
Opatrovateľky a zdravotná sestra


Senires – Dolný Pial
Družstevná 187/12
935 37 Dolný Pial

+421 (0)918 824 254
Riaditeľ

+421 (0)919 071 301
Sociálno-ekonomická pracovníčka


Sídlo organizácie:

Senires n. o.
Nábrežie M. R. Štefánika 5195
03401 Ružomberok

IČO:  45739021
DIČ:  2023605452
Registrový úrad: Obvodný úrad Žilina

+421 (0)918 824 253 
PhDr. Buvala František – štatutár

Bankové spojenie

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN:      SK15 1111 0000 0014 7487 0002
SWIFT:   UNCRSKBX

gfdgfdgf

gfdgfdgfdgggggggghjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjkjhaaaaasasasassasasasssy

sadsads