„Môžeme byť súčasťou aj vašej rodiny“

Naším poslaním je poskytovať pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na podporu a pomoc seniorom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorú nemôžu riešiť vlastnými silami, za pomoci svojich blízkych, ani za pomoci a podpory bežne dostupných verejných služieb. Prostredníctvom ponuky našich odborných služieb pomáhame týmto seniorom napĺňať ich potreby, ktoré sú s ich nepriaznivou sociálnou situáciou spojené, tak aby sme im pomohli túto nepriaznivú situáciu v maximálnej možnej miere vyriešiť. Rešpektujeme individuálny charakter každej osoby , podporujeme jej dôstojnosť a sociálne začleňovanie, nezávislosť a sebestačnosť.

OSVEDČENÉ POSTUPY, ROKY SKÚSENOSTI A VYŠKOLENÝ TÍM.

V Senires n.o. poskytujeme 24 hodinovú starostlivosť už od roku 2013. O klientov v zariadeniach sa stará skúsený personál opatrovateľov, zdravotných sestier a zazmluvenený lekár. Denný program a pozitívnu náladu klientov zabezpečujú sociálne pracovníčky, ergoterapeutka či rehabilitačný asistent .

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne podľa jeho prianí, potrieb, schopností a cieľov.

ZASLÚŽITE SI PRVOTRIEDNU STAROSTLIVOSŤ

NÁSTUP DO ZARIADENIA JE NAOZAJ JEDNODUCHÝ

a s našou asistenciou to pôjde rýchlo a bez stresu.
1.

Zavolajte nám a dohodnite si stretnutie

Stačí k nám zavolať na preferovanú pobočku alebo odoslať kontaktný formulár uvedený na našej stránke. Následne si naša sociálna pracovníčka s Vami po krátkom rozhovore dohodne stretnutie a upresní, aké doklady si máte priniesť.

2.

Osobné stretnutie pri šálke kávy

Na osobnom stretnutí Vám navrhneme optimálne riešenie a druh sociálnej služby, ukážeme izby a vybavenie zariadenia. Detailne vás oboznámime s poskytovanými službami a s personálom, ktorý sa bude o klienta starať. Upresníme a vysvetlíme, aké potvrdenia a doklady je pred príchodom klienta do zariadenia potrebné zabezpečiť.

3.

Staňte sa naším klientom

Naša sociálna pracovníčka Vám rada pomôže a usmerní pri vybavovaní dokumentácie potrebnej k nástupe do nášho zariadenia sociálnch služieb. 

Po preukázaní všetkých potrebných dokumentov môže klient nastúpiť do nášho zariadenia.

DRUHY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB