Cenník 2019-08-13T10:26:06+01:00

Cenník sociálnych služieb Ružomberok

Zriadenie pre seniorov2019
Domov sociálnych služieb2019

Cenník sociálnych služieb Poprad

Zriadenie pre seniorov 2019
Zriadenie pre seniorov – Samoplatca2019
Domov sociálnych služieb2019
Domov sociálnych služieb – Samoplatca2019
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti2019

Cenník sociálnych služieb Dolný Pial

Zriadenie pre seniorov2019
Zariadenie pre seniorov – Samoplatca2019

gfdgfdgf

gfdgfdgfdgggggggghjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjhkjkjhaaaaasasasassasasasssy

sadsads